Νόσος CoViD Θρόμβωση και Πνευμονική Εμβολή Γ#Π 02!! Γ#Π 01!! Γ#Π 13!! Γ#Π 26!! Γ#Π 22!! Γ#Π 15!!

Νόσος CoViD Θρόμβωση και Πνευμονική Εμβολή

ΝΤΕΒΕΣ Ιωάννης
Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Α’ ΜΕΘ ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ»,Αθήνα