Νόσος Στέλεχους  Αποτελεί την Αχίλλειο Πτέρνα της Επεμβατικής Καρδιολογίας  

Νόσος Στέλεχους  Αποτελεί την Αχίλλειο Πτέρνα της Επεμβατικής Καρδιολογίας

ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ Σωτήριος
Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας, Αθήνα