ΝΟΣΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ HFrEF: Πότε να διαλέξω επεμβατική αντιμετώπιση? 

ΝΟΣΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ HFrEF: Πότε να διαλέξω επεμβατική αντιμετώπιση? 

ΤΡΙΑΝΤΗΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος-Διευθυντής, Αιμοδυναμικό τμήμα-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ νοσοκομείο; Αθήνα