Νοσογόνος παχυσαρκία:  Σημεία –κλειδιά στην προεγχειρητική εκτίμηση 

Νοσογόνος παχυσαρκία:  Σημεία –κλειδιά στην προεγχειρητική εκτίμηση

ΤΣΙΡΤΣΙΡΙΔΟΥ Βασιλική
Διευθύντρια Αναισθησιολογίας κ Ιατρείου Πόνου ,Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνας