Νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς στη μετεγχειρητική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση νεφρού Ν#Η Γ#Π 06!! Χ#Ε

Νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς στη μετεγχειρητική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση νεφρού

ΦΕΤΒΑΤΖΗΣ Αντώνιος Νοσηλευτής Τ.Ε.Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΦΕΤΒΑΤΖΗΣ Αντώνιος Νοσηλευτής Τ.Ε.Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας