Νοσηλευτική Αξιολόγηση του πόνου-Κλίμακες Μέτρησης Ν#Η Γ#Π 15!! Γ#Π 04!!

Νοσηλευτική Αξιολόγηση του πόνου-Κλίμακες Μέτρησης

ΑΛΜΠΑΝΗ Παναγιώτα Νοσηλεύτρια Τ.Ε. MSc Αναισθησιολογικό τμήμα του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός Αθήνα
Νοσηλεύτρια Τ.Ε. MSc Αναισθησιολογικό τμήμα του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός Αθήνα