Νοσηλεία στο σπίτι (Hospital at Home):  η συμβολή της τηλεϊατρικής 

Νοσηλεία στο σπίτι (Hospital at Home):  η συμβολή της τηλεϊατρικής 

ΤΣΑΝΑΚΑΣ Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη