Νεώτερα δεδομένα στη διερεύνηση και αξιολόγηση των Αντιπυρηνικών Αυτοαντισωμάτων ΑΝΑ Γ#Π Γ#Π 15!! Γ#Π 25!! Γ#Π 04!!

Νεώτερα δεδομένα στη διερεύνηση και αξιολόγηση των Αντιπυρηνικών Αυτοαντισωμάτων ΑΝΑ

Dr.ΤΣΑΛΙΜΑΛΜΑ Καλλιρόη Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ
Dr. Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ