Νεώτερα αντιπηκτικά σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Ασθενείς με χρόνια νεφρική Ανεπάρκεια ή σε Αιμοκάθαρση Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Νεώτερα αντιπηκτικά σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Ασθενείς με χρόνια νεφρική Ανεπάρκεια ή σε Αιμοκάθαρση

ΓΡΑΨΑ Ειρήνη Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΕΚΠΑ Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα
ΓΡΑΨΑ Ειρήνη Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΕΚΠΑ Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα