Νεότερες υπερταχείας δράσης ινσουλίνες

Νεότερες υπερταχείας δράσης ινσουλίνες

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξης
MD. PhD,Παθολόγος-Διαβητολόγος , Γενικός Ιατρός Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου,Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά