Νεότερες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας

Νεότερες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας

ΤΣΙΠΝΙΔΟΥ Ελένη
Ακτινοθεραπευτής -Ογκολόγος,Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,Νοσοκ ΙΑΣΩ ,Αθήνα