Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες ATS-WHO για τη θεραπεία της πολυανθεκτικής φυματίωσης Γ#Π 01!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!!

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες ATS-WHO για τη θεραπεία της πολυανθεκτικής φυματίωσης

ΛΟΥΚΕΡΗ Αγγελική
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικό Τμήμα-Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης ΝΝΘ“Η Σωτηρία”,Αθήνα