Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Του Μεταστατικού Καρκίνου Παχεος Έντερου Γ#Π 03!! Κ#Σ Χ#Ε

Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Του Μεταστατικού Καρκίνου Παχεος Έντερου

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Παναγιώτης Παθολόγος Οικολόγος METROPOLITAN GENERAL Αθήνα
Παθολόγος-ΟγκολόγοςΑ Ογκολογικό Τμήμα Metropolitan General Αθήνα