Νεότερες Θεραπείες στη Δρεπανοκυτταρική Νόσο   

Νεότερες Θεραπείες στη Δρεπανοκυτταρική Νόσο  

ΜΑΝΗ Ηλιάνα
Παθολόγος, Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, ΓΝ Ιπποκράτειο, Αθήνα