Νεότερες θεραπείες για την κοινή ακμή  

Νεότερες θεραπείες για την κοινή ακμή  

ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ Κλειώ
MD, MSc, PhD , Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,Επιστημονικός Συνεργάτης 1η Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,Νοσοκομείο Α.Συγγρός,Αθήνα