Νεότερες εξελίξεις στη Φαρμακολογία Νευρολογικών Νόσων Κλινικές μελέτες NOACs ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ, Dr. med. Νευρολόγος, Α’ Νευρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο, Αθήνα Γ#Π 02!! Γ#Π 07!!

Νεότερες εξελίξεις στη Φαρμακολογία Νευρολογικών Νόσων Κλινικές μελέτες NOACs

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ Dr. med. Νευρολόγος Α’ Νευρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Αιγινήτειο Αθήνα
Dr. med. Νευρολόγος Α’ Νευρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Αιγινήτειο Αθήνα