Νεότερες εξελίξεις στην καρδιολογία -Ενδιαφέρον περιστατικό Γ#Π 02!! Γ#Π 24!! Γ#Π 13!!

Νεότερες εξελίξεις στην καρδιολογία -Ενδιαφέρον περιστατικό

ΤΣΙΠΗΣ Αγγελος MD PhD MSc Καρδιολόγος A’ Καρδιολογκή Κλινική METROPOLITAN GENERAL Αθήνα
ΤΣΙΠΗΣ Αγγελος MD PhD MSc Καρδιολόγος A’ Καρδιολογκή ΚλινικήMETROPOLITAN GENERAL Αθήνα Tsipis Angelos MD PhD MSc Department of Cardiology MetropolitanGeneral Hospital Department of Pathology National and Kapodistrian University of Athens Athens Greece