Νεότερα Προϊόντα Πρόσληψης Νικοτίνης: Έχουν Θέση; Είναι Εργαλεία;  

Νεότερα Προϊόντα Πρόσληψης Νικοτίνης: Έχουν Θέση; Είναι Εργαλεία; 

ΑΔΑΜΟΥ Ελένη
Πνευμονολόγος, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αναπνευστικής Λειτουργίας «Υγεία», Αθήνα