Νεότερα δεδομένα στη φαρμακευτική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 – Ιδιαιτερότητες ατόμων της τρίτης ηλικίας

Νεότερα δεδομένα στη φαρμακευτική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 – Ιδιαιτερότητες ατόμων της τρίτης ηλικίας

ΚΟΤΡΩΝΗΣ Γεώργιος
Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Γ.Ν.. Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη