Νεότερα δεδομένα  στη θεραπεία διακοπής καπνίσματος 

Νεότερα δεδομένα  στη θεραπεία διακοπής καπνίσματος 

ΜΑΝΟΣ Εμμανουήλ,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, τεως Διευθυντής του Βρογχολογικού Εργαστηρείου και του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Γ.Ν Λαμίας