Νεότερα δεδομένα στην ραδιοϊσοτοπική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη 

Νεότερα δεδομένα στην ραδιοϊσοτοπική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη 

ΣΤΑΘΑΚΗ Μαρία
Διευθύντρια ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής Πα.Γ.Ν.Η, Ηράκλειο,Κρήτη