Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του SE στην ΜΕΘ

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του SE στην ΜΕΘ

ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ Δημήτριος
MSC, PhD, ,Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας,Γ’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη