Νεφροστομία Γ#Π 06!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Νεφροστομία

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειος Επεμβατικός Ακτινολόγος Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά ‘Αγ. Παντελεήμων’
Επεμβατικός Ακτινολόγος Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά ‘Αγ. Παντελεήμων’