Νεφροπροστασία σε ασθενείς με ΧΝΝ: η χρήση των α- ΜΕΑ, ΑΥΑ-αποκλειστών και ανταγωνιστών των αλατοκορτικοειδών Γ#Π Ο6!! Γ#Π 10!! Γ#Π 26!!

Νεφροπροστασία σε ασθενείς με ΧΝΝ: η χρήση των α- ΜΕΑ, ΑΥΑ-αποκλειστών και ανταγωνιστών των αλατοκορτικοειδών

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Κέντρο « Γ.Παπαδάκης», Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά