Νεφρολιθίαση στα παιδιά:  τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος;

Νεφρολιθίαση στα παιδιά:  τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος;

ΚΟΛΛΙΟΣ Κωνσταντίνος
Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας ΑΠΘ,Γ΄ Παιδιατρική Κλινική,Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης