ΝΕΥΡΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Εστιάζοντας Στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες Παθήσεις υποθαλάμου-υπόφυσης Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

ΝΕΥΡΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Εστιάζοντας Στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες Παθήσεις υποθαλάμου-υπόφυσης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βάιος Ουρολόγος Ιδιωτικό Ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο Λαμία
Ουρολόγος Ιδιωτικό Ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο Λαμία