Νευρολογικές επιπλοκές συνδρόμου Long COVID

Νευρολογικές επιπλοκές συνδρόμου Long COVID

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ Γεώργιος
Επισκέπτης Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Λάρισα