Νευροενδοκρινικοί όγκοι πεπτικού Συμπληρωματική θεραπεία Κ#Σ Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Νευροενδοκρινικοί όγκοι πεπτικού Συμπληρωματική θεραπεία

ΤΖΙΛΒΕΣ Δημήτριος
Γαστρεντερολόγος,Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής,Α.Ν. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη