Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος NET Γ#Π 03!! Χ#Ε Κ#Σ Γ#Π 15!!

Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος

ΛΑΚΙΩΤΗΣ Γρηγόριος Διευθυντής ΕΣΥ Β΄ Χειρουργικο τμημα ΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα
Διευθυντής ΕΣΥ Β΄ Χειρουργικο τμημα ΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα