Νευρογνωσιακά ελλείμματα μετά από λοίμωξη από SARS-COV-2 Ψ#Α Γ#Π 13!! Γ#Π 08!! Γ#Π 05!! Ν#Η

Νευρογνωσιακά ελλείμματα μετά από λοίμωξη από SARS-COV-2

ΜΑΥΡΙΔΟΥ Άννα
Διδάκτωρ Α.Π.Θ,Επικουρική Ψυχίατρος Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ