Νευρογενείς Ορθο-Κυστικές Διαταραχές στα Περιστατικά που Διαχειρίζεται η Ομάδα Αποκατάστασης Γ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 05!! Ν#Η Γ#Π 26!! Α#Η

Νευρογενείς Ορθο-Κυστικές Διαταραχές στα Περιστατικά που Διαχειρίζεται η Ομάδα Αποκατάστασης

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ευγένιος
Ιατρός Φ.Ι.Απ Ι.Π.Χ.Π. “Άσυλον Ανιάτων”, Αθήνα