Νευραξονική αναλγησία ή αποκλεισμοί περιτονίας σε επεμβάσεις Παγκρέατος;

Νευραξονική αναλγησία ή αποκλεισμοί περιτονίας σε επεμβάσεις Παγκρέατος;

ΛΙΟΤΗΡΗ Δέσποινα
MD, DESAIC, EDRA, PgCert HBE(UK), MSc(pancreas), PhD© ,Αναισθησιολόγος, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Λάρισα