ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ από τη βαριατρική στη μεταβολική χειρουργική Χ#Ε Γ#Π 09!! Γ#Π 26

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ από τη βαριατρική στη μεταβολική χειρουργική

ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ Δημήτριος Χειρουργός Διευθυντής Δ΄ Χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Ο Ευαγγελισμός Αθήνα
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΔημήτριοςΧειρουργός Διευθυντής Δ΄ Χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Ο Ευαγγελισμός Αθήνα