Νέοι θεραπευτικοί συνδυασμοί στον καρκίνο του προστάτη 

Νέοι θεραπευτικοί συνδυασμοί στον καρκίνο του προστάτη 

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ Ελένη-Ισιδώρα
MD, MsC, PhD Παθολόγος-Ογκολόγος Επιμ Α’ ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. Βόλου