Νεογνικός διαβήτης: Όμοιος γονότυπος, διαφορετικής κλινικής πορείας και βαρύτητας φαινότυπος 

Νεογνικός διαβήτης: Όμοιος γονότυπος, διαφορετικής κλινικής πορείας και βαρύτητας φαινότυπος 

ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΗ Κυριακή
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ,Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β’Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων “Π&Α Κυριακού” Αθηνών