Νεογνική και ενδομήτρια μετάγγιση 

Νεογνική και ενδομήτρια μετάγγιση 

ΖΕΡΒΟΥ Ελευθερία
Ιατρός, Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας,Πανεπιστημιακό Γενικό ΝοσοκομείοΙωαννίνων