Νεοαγγειακού τύπου Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς (ΗΕΩ)  Νεότερες θεραπευτικές προκλήσεις  

Νεοαγγειακού τύπου Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς (ΗΕΩ)  Νεότερες θεραπευτικές προκλήσεις 

ΤΖΕΤΖΗ Δέσποινα
Διευθύντρια ΕΣΥ, Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη