Νεες  θεραπείες για χρόνιες παθήσεις των εφήβων Novel Therapies for Adolescent Chronic Disease

Νεες  θεραπείες για χρόνιες παθήσεις των εφήβων Novel Therapies for Adolescent Chronic Disease

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φλώρα Flora Bacopoulou
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Flora Bacopoulou Associate Professor of Pediatrics-Adolescent Medicine,Head, Center for Adolescent Medicine ,UNESCO Chair Adolescent Health Care,First Department of Pediatrics, School of Medicine ,National and Kapodistrian University of Athens,Aghia Sophia Children’s Hospital,Head, HTA Committee ,Greek Ministry of Health