Νέο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή: Τι θα κάνω; Γ#Π 05!! Γ#Π 07!! Γ#Π 24!!

Νέο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή: Τι θα κάνω;

ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ
MD PhD FESC,Διευθυντής ΕΣΥ,Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου