Νέες τεχνολογίες στη Διδασκαλία της Ανατομίας  

Νέες τεχνολογίες στη Διδασκαλία της Ανατομίας 

ΦΙΣΚΑ Αλίκη1 & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗ Χρύσα2
1, Καθηγήτρια Ανατομίας, Εργαστήριο Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. 2 Χρύσα Αποστολούμη, PhD, MSc, ερευνήτρια, Εργαστήριο Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.