Νέες τεχνολογίες στην αποκατάσταση-φυσικοθεραπεία 

Νέες τεχνολογίες στην αποκατάσταση-φυσικοθεραπεία 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γεώργιος
,Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ,251 ΓΝΑ, Αθήνα