Νέα ταξινόμηση νεοπλασμάτων θυρεοειδούς (WHO 2022) 

Νέα ταξινόμηση νεοπλασμάτων θυρεοειδούς (WHO 2022) 

ΤΣΕΛΕΝΗ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Σοφία
Παθολογοανατόμος Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ