Νέα Ραδιοφάρμακα (Radiotheranostics) στην Πυρηνική Ιατρική  New Radiopharmaceuticals (RADIOTHERANOSTICS)in Nuclear Medicine 

Νέα Ραδιοφάρμακα (Radiotheranostics) στην Πυρηνική Ιατρική  New Radiopharmaceuticals (RADIOTHERANOSTICS)in Nuclear Medicine 

ΜΑΪΝΑ-NOCK Θεοδοσία, Theodosia Maina-Nock
Molecular Radiopharmacy, INRASTES, NCSR “Demokritos”, Athens, Greece