Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ψ#Α Γ#Π 10!! Ν#Η

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ Ευσταθία Νοσηλεύτρια ΤΕ RN Msc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ Ρόδου
Νοσηλεύτρια ΤΕ RN Msc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ Ρόδου