Μυοσκελετικοί Τραυματισμοί στον Αθλητισμό και στην Εργασία. Μηχανισμοι Πρόκλησης Πρόληψη Α#Η Γ#Π 04!! Γ#Π 20!!

Μυοσκελετικοί Τραυματισμοί στον Αθλητισμό και στην Εργασία. Μηχανισμοι Πρόκλησης Πρόληψη

ΤΣΕΠΗΣ Ηλίας ΚαθηγητήςTμ. Φυσικοθεραπείας –Πανεπιστήμιο Πατρών
ΚαθηγητήςTμ. Φυσικοθεραπείας –Πανεπιστήμιο Πατρών