Μυοσκελετικές παθήσεις σχετιζόμενες με την εργασία. Ο ρόλος της εργονομίας  

Μυοσκελετικές παθήσεις σχετιζόμενες με την εργασία. Ο ρόλος της εργονομίας

ΣΠΑΝΟΣ Σάββας
Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητικό Εργαστήριο «Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης»,Τμήμα Φυσικοθεραπείας,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας