Μυοσκελετικές Καταπονήσεις και Αναπηρία στο Υγειονομικό Προσωπικό με Έμφαση στους Εργαζομένους στη Φυσικοθεραπεία 

Μυοσκελετικές Καταπονήσεις και Αναπηρία στο Υγειονομικό Προσωπικό με Έμφαση στους Εργαζομένους στη Φυσικοθεραπεία

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Μωϋσής
Ειδικός Ιατρός Εργασίας,MSc Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας ,τ. Ιατρικός Σύμβουλος – Αναλυτής Αναπηρίας (UK), Εκπρόσωπος ΠΙΣ στο Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας της UEMS