Μυοκαρδίτιδα και Περικαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό κατά του SARS-CοV2 

Μυοκαρδίτιδα και Περικαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό κατά του SARS-CοV2 

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών