Μοναξιά και απομόνωση των ογκολογικών ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – Χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας μέσω της ψυχοογκολογίας Ψ#Α Γ#Π 13!! Γ#Π 08!!

Μοναξιά και απομόνωση των ογκολογικών ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – Χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας μέσω της ψυχοογκολογίας

ΤΣΙΤΡΟΥΛΗ Λυδία-Αλίκη
MD, Msc ,Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια, Επικ. Επιμελήτρια Β΄, Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Ειδικό Ιατρείο Ψυχοογκολογίας