Μονήρης Πνευμονικός Όζος   

Μονήρης Πνευμονικός Όζος 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Χριστόφορος
Πνευμονολόγος, Επ. Β’, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου , Θεσσαλονίκη